Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
504
gekaatst, en zoo kan de terugkaatsing zich nog meermalen her-
■ ' halen.
11
^ Staan twee rotswanden of muren op toereikenden afstand te-
genover elkander, en verwekt men daar tusschen een geluid ,
I dan worden de geluidsgolven door den linker wand terug gekaatst
en brengen de eerste echo voort, gaan het oor voorbij en raken
den wand ter regter zijde; ook van dezen terug keerende, ver-
oorzaken zij ten tweeden male eene echo en bewegen zich tus-
schen de tegen elkander overliggende wanden heen en weêr,
totdat zij eindelijk zoo verzwakt worden, dat zij niet meer in
staat zijn, in het oor de waarneming van een geluid te bewer-
ken. — Eenlettergrepige meervoudige echo's be-
vinden zich bij de villa Simonetta, bij de Lurleyrotsen en te
Cassel. Het groote sombere kasteel Simonetta, twee uren
van Milaan, heeft twee gelijk loopende zijvleugels , die naar het
voorplein toe bijna geheel geene vensters hebben, en tusschen
beiden herhaalt de echo eene lettergreep, voor een veuster van
het hoofdgebouw geroepen, 40 maal. Aan de Lurleyrotsen,
digt bij Oberwesel aan den Eijn, wordt door de tegen elkander
overstaande rotsmassa's een eenlettergrepig woord 17 maal hoor-
baar terug gekaatst. Op het cirkelvormige Konings-
plein te Cassel vormen de daarom heenstaande huizen den
terug kaatsenden wand; het middelpunt des cirkels wordt aan-
gewezen door eene van witte steenen gemaakte ster in het pla-
veisel , en eene hier geroepene lettergreep wordt, inzonderheid
in de stilte van den nacht, 9 maal door de echo herhaald; de
door de huizen terug gekaatste golven gaan naar het middelpunt
terug en er doorheen naar de tegenoverstaande huizen, keeren
ook van daar naar het middelpunt terug en er doorheen naar de
overzijde. — Zelden zijn meerlettergrepige ook meer-
voudige echo's. Bij Adersbach in Boheme verheft zich
een groep van omtrent duizend rotsen; op de weide bij den
ingang in deze zoogenaamde rotszee geeft de gespletene echo-
steen de plaats aan, van waar zeven lettergrepen of zeven op