Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
503
Tot den heenweg alleen moet het geluid het achttiende deel
eener seconde besteden; in dezen tijd doorloopt het 18,5 el,
het achttiende deel van 333 ellen, van den weg in eene geheele
seconde. Wanden die digter bij zijn dan 18,5 el kunnen daarom
wel een galm, maar geene echo geven.
Bij een afstand van den terug kaatsenden wand, die 18,5 el j^gg).
bedraagt, herhaalt de echo slechts een lettergreep een-letter-gre-
maal, en als men meer lettergrepen achter elkander uitspreekt,
dan valt de echo der eerste met de uitgesprokene tweede zamen,
wordt overschreeuwd en niet gehoord. Zal eene echo twee of
drie lettergrepen eenmaal herhalen, dan moet de wand
den dubbelen of drievoudigen afstand hebben. In het park van
het engelsche kasteel Woodstock is eene echo, die 17 let-
tergrepen achter elkander klaar en duidelijk naspreekt; de ruïne
Derenburg bij Halberstadt was eertijds beroemd door eene
echo, die 27 lettergrepen herhaalde , doch die niet meer bestaat
sedert men een muur der vesting omver heeft gehaald-
Waar de echo een geluid meer dan eens herhaalt, daar ge- Meer-
schiedt de terugkaatsing door verscheidene wanden, die voudige
of evenwijdig tegenover elkander staan of tegen elkander aan-
loopen. De afwisselende terugkaatsing tusschen twee tegen elk-
ander overstaande wanden wordt door de volgende proef aan-
getoond.
Proef c. Tusschen twee op eene tafel tegenover elkander
loodregt opgerigte platen of
Tig. 276.
dikke boeken ligge of hange
een veerkrachtige bal van
ivoor of gomelastiek. Wan-
neer men hem met genoeg-
zame kracht tegen de eene
der platen werpt, dan wordt
hij terug gekaatst, beweegt
zich naar de andere plaat en
———..^rdt ook door haar terug
ce. nat.