Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
502
2) In ledige zalen en kerken, in 't algemeen in zulke ruim-
' De ten, wier wanden noch zeer digt bij den oorsprong des geluids
I zijn, noch er verder dan 18,5 el vanaf staan, komen de terug
: gekaatste geluidsgolven merkelijk later in het oor dan de oor-
L spronkelijke geluidsgolven. Het begin der terug gekaatste valt
' ligtelijk met het einde der oorspronkelijke geluidsgolven zamen;
I daardoor ontstaat deels eene zoodanige verwarring in het
geluid, dat het onduidelijk wordt, deels eene verlenging er
van. De terug gekaatste, ten deele met de oorspronkelijke
'{ zamenvallende geluidsgolven vormen den galm. Wegens zijnen
h store nden invloed tracht men den galm te vermijden door de
I wanden of met onveêrkrachtige ligchamen, als tapijten en be-
I hangsels, te bekleeden, die het geluid slechts in zeer geringe
1' mate terug kaatsen, of ze van oneffenheden, als sieraden en
doorbroken werk, te voorzien, die de geluidsgolven, welke er
- tegenslaan, vernietigen.
3) De echo ontstaat, wanneer een wand, die
De 18,5 el of nog verder verwijderd is, het geluid
echo. terugkaatst. Niet enkel een rotswand, of de muur van een
kasteel, of de boomen van een verwijderd bosch veroorzaken eene
echo, maar zelfs gespannen zeilen en hooge golven kaatsen op
zee den knal van een geweer terug. Dat zulke terug kaatsende
wanden, opdat er eene echo ontsta, ten minste 18,5 el verwij-
derd moeten zijn, volgt uit de snelheid van het geluid
en de ondervinding, dat ons oor in eene seconde ten
hoogste 9 lettergrepen kan onderscheiden; verloopt
er tusschen een geluid en een tweede daarop volgend minder
dan Yg seconde, dan vloeijeu beide in een enkel zamengesteld
r geluid zamen. De echo moet zich echter van het oorspronkelijke
geluid volkomen duidelijk laten onderscheiden; gevolgelijk moet
er tusschen beide ten minste ^ seconde verloopen zijn. De
afstand van den terug kaatsenden wand moet daarom ten min-
ste zoo groot zijn, dat de geluidsgolven haren weg heen en
terug te zamen in niet korter tijd dan seconde afleggen.