Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
501
Fig. 275. zijde van den wand even zeer af als
zijne vroegere rigting a d. De hoek,
gelijk men gewoon is te zeggen, on-
der welken de bal door den wand
terug gekaatst wordt, is even groot
als de hoek, onder welken hij hem
eerst getroffen heeft.
Daarop worde de bal van het punt c af bewogen en ontmoete
den wand onder regte hoeken; hij wordt in de zelfde
rigting d c terug gekaatst en keert weder naar het punt terug,
van waar hij gekomen is.
Even zoo moet eene geluidsgolf, van «komende en in
het punt d schuin op eene vaste vlakte vallende, na de terug-
kaatsing den schuinen weg d b inslaan. Was echter de geluids-
golf van het punt c uitgegaan en had zij den terug kaatsenden
wand regthoekig getroffen, dan zou zij langs den zelfden
weg naar de plaats van haar ontstaan terug ge-
keerd z ij n.
Proef J. In een met water gevulden schotel vormt de op-
pervlakte des waters een cirkelvlak. In haar middelpunt
late men een droppel water vallen; hij verwekt golven, die het
middelpunt omringen en tot aan den cirkelvormigen wand van
den schotel voortloopen. Daar worden zij terug gekaatst, keeren
van alle zijden terug en vereenigen zich, eer zij vervloeijen, tot
een hoogen golfberg in het middelpunt van den cirkel.
Door terugkaatsing der geluidsgolven ontstaan de verschijnse- Verster-
len van de versterking des geluids in eene beslotene ruim-
van het
te, van den galm en de echo. geluid
1) In eene gewone kamer treiïen, door den kleinen af- door
stand der wanden en de daardoor aanzienlijke snelheid van het kaats^g.
geluid, de door deze terug gekaatste geluidsgolven ons oor ge-
lijktijdig met de oorspronkelijke trillingen en bewerken eene
versterking van het geluid, weshalve de spreker in eene
kamer gemakkelijker verstaan wordt dan in de open lucht.