Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scanScanned page
In VAN DRUTEN & BLEEKERS ?
GOEDKOOPE BIBLIOTHEE i
vooe alle standen zun vekschïnen :
I en IL GESCHIEDENIS dek CHRISTELIJKE KI
Vrij bewerkt naar het Hoogd. van H. THIELE, door H. VAN BEEi;
Predikant te Nieuw-Beerta. Met eene voorrede van Dr. P. HOFSTEDE
GEOOT, Hoogl. te Groningen. 2de Uitgaaf, 524 pag's. ƒ 1,80. Geb./
III, IV en V. GESCHIEDENIS dek SCHEPPING, do
BUEMEISTEE. Naar den 5 den druk uit het Hoogduitsch door A. "
KLEE PEINS. Met eene voorrede van Dr. C. H. D. BUI,TS B.\l
Tweede Uitgaaf, 861 pag's. ƒ 8,50. Geb. ƒ3,90.
VI, VII en VIII. DE SCHEIKUNDE in het DAGELIJKS
LEVEN, door J. P. W. JOHNSTON, M.-A. Voor Nederland be
door Dr. J. W. GUNNING, Lector aan de Hoogeschool, Leeraar a,
Technische School te Utrecht. 2 de Uitgaaf, 680 pag's. ƒ 3,00. Geb./
IX, X en XI. VEEETIG JAEEN. — GESCHIEDENIS
den LAATSTEN TIJD, sedert 1815 tot 1855, naar EOTT
e. a., door P. VAN OS. Tweede Uitgaaf, 852 pag's. ƒ 3,30. Geb./
XV en XVL HET HEELAL en zijne WONDEREN,
A. DIESTEEWEG. Vrij bewerkt naar den vijfden druk uit het Hoogdi
door Dr. W. GLEUNS Jr. Twee deelen, 500 pag's, met 8 groo
slaande platen , ƒ 2,40. Geb. ƒ 2,80.
XVH en XVIIL De ZEE en hare WONDEREN: N
kundige Beschrijving van 't geen zij is en van 't geen zij bevat.
het Hoogduitsch van Dr. G. HAETWIG, door A, WINKLEE Pi
2 deelen, 430 pag's, /1,90. Geb. / 2,30.
XIX en XX. DE ZEE en hare BEHEERSCHERS : bek
Geschiedenis der voornaamste Zwmogendhtden van vroegeren en 1
Tijd. Naar het Engelsch van ALPKED ELWES. Voor Nederlanders be
door Dr. A. A. DEENIK. 2 deelen, 398 pas's, ƒ 1,70. Geb. ƒ
XXI—XXIV, WAT MEN VAN DÉ AARDE WEI
hoe men tot de kennis daarvan is gekomen; door Dr. H. BEUGH
Hoogleeraar te Potsdam. Door den Schrijver voor Nederland nader Ijq
en vermeerderd, en uit het Hoogduitsch vertaald door I'. VAN OSl
deelen, 1154 pag's ƒ 4,80. Geb. iu 2 banden ƒ'6,60.
Tweede Serie.
I—m. DE-AARDÊ EÏf-HABEDONDEREN: ^
kundige be^ïchrijving van hetgee:i zij is en van hetgeen /ij. bevat Hj
Hoogduitsch van Dr. W. C.^'WITTWER, door COESTiAAN
3 deelen, ruim 700 pag's., met vele Houtsnee-figuren, ƒ3,60, gfco.jj
Voor de vroegere koopers van deze werken zijn door mif ' j'i
Boet—crkooper heel linnen emboitures te bekomen a 35 ct- r el|
■ ' . 1