Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
500
daaruit volgde, dat het geluid in 55 seconden 57200 voeten
doorloopt en in eene seconde = 1040 parijsche voe-
ten aflegt.
De snelheid van het geluid in de lucht be-
draagt dus 1040 parijsche voeten, of omstreeks
332 Ned. ellen in één seconde. Deze opgave geldt
voor de gemiddelde warmte van 10 graden Celsius (of 5 O gra-
den Fahrenheit); bij grootere warmte wordt de snelheid voor
lederen graad Celsius ruim 77 duim grooter, bij geringere warmte
kleiner. Ook de vochtigheidstoestand der lucht heeft op de snel-
heid van het geluid merkbaren invloed. Als het niet op zeer
groote naauwkeurigheid aankomt, dan kan men voor die snel-
heid het gemakkelijk te onthouden getal van 333 el per seconde
aannemen.
Bij de kennis van de snelheid van het geluid laat zich uit de
noodschoten van een schip, bij welke men op het
verschijnen van het licht en de aankomst van het geluid acht
geeft, tot den afstand, waarop het zich bevindt, besluiten, en uit
het tijdsverloop tusschen bliksem en donder den afstand
van een onweder (§ 204) opmaken.
285. De terugkaatsing van het geluid. Wanneer de
Terug- geluidsgolven bij haren voortgang in de lucht een digter
kaatsing veerkrachtig ligchaam ontmoeten, dan worden zij er
geluid, door terug gekaatst. De terugkaatsing van het geluid ge-
schiedt op eene gelijksoortige wijze als de terugkaatsing van
vaste veerkrachtige ligchamen en de terugkaatsing van water-
golven.
Proef a. Men schuive een tafel digt bij een muur, of
plaatse loodregt daarop eene stevige plaat of een dik boek. Wordt
dan een kogel, b.v. een gomelastieken bal, in het punt a op
het tafelblad gelegd en in schuine rigting aangestooten, zoodat
hij den wand in het punt d treft, dan wordt hij er door terug
gekaatst, en zijne nieuwe rigting d b wijkt naar de andere