Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
A
782
verbetering, met koper en zinkschijveu voor de fondamen-
taalproef van Volta, ƒ 18,50 hf 26.
Hoewel tot de genoemde proef hier voornamelijk be-
stemd, is deze elektroskoop om zijne bijzondere
gevoeligheid ook uitmuntend bruikbaar voor alle
andere proefnemingen. Zoo kan men b. v. vooral
hiermede de opwekking van elektriciteit op alle
ligchamen door wrijving, en het feit, dat twee
tegen elkaar gewreven ligchamen beide geëlektri-
seerd worden , bijzonder overtuigend aantoonen ;
alles zonder den voor demonstratie zoo hoogst las-
tigen condensator.
97 Eenvoudig zink-koperelement, fig. 208, ƒ1,20.
98 Daniel-elementen, naar grootte , ƒ 1,60—ƒ3.
99 Bunsen-elementen. Kleine ƒ1,50 ; 10 daarvan in bakje met
geleiders ƒ 16. Grootere ƒ1,70; 10 daarvan in bakje met
geleiders ƒ 18; met beste potten ƒ 0,20 per element meer,
met platina contact ƒ 0,10 per element meer.
100 Grove-elementen. Een element van omstreeks y^ Q palm
dubbel werkende platina-oppervlakte ƒ9,5 elementen als
boven ƒ45. Zie de noot op bl. 355.
101 Een vijl met heft voor fig. 213, ƒ 0,30.
102 Platinadraad om te gloeijen, per el/0,50; ijzerdraad idem,
per klosje ƒ 0,15.
103 Keten van platina en zilverdraad; door een stroom van
genoegzame sterkte gloeit het platina, maar het zilver niet,
naar grootte ƒ 1,50 ä ƒ 5.
104 Koolspitsen met houders om het elektr. licht te vertoonen
ƒ 2,20.
105 Bood koperen plaatje met zinken stift, fig. 215 , ƒ0,80,.
ook met rood koperen stift, voor fig. 216, ƒ 0,95.
106 Een voltameter met platina-elektroden, fig. 217, ƒ 4,20 ä
ƒ6,80, naar grootte.
107 Glas met lood en koperreep, voor fig. 217*, (op blz. 367'
voor fig. 217 te lezen 217*j ƒ 0,70.