Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
772
balletjes. Dit alles kost te zamen 4 Rth. of ƒ 7,20. Met port
en inkomend regt zal het hier tusschen de / 8,00 en ƒ 9,00
kosten.
Er is op de zelfde wijze nog een „elektrischer Ap-
parat" te verkrijgen. Dit bestaat uit 1 kleine hars-elektro-
phoor, 1 leidsch fleschje, 6 vlierpitballetjes, 1 kleine magneet,
1 Bunsen-element, eenig dun platinadraad, rood koperen ge-
leiddraad , 1 elektromagneet en 1 klein verbindingschroefje. Het
kost te zamen 5 Eth. of ƒ 9,00. Hier zal het dus zoo omstreeks
ƒ 10,00 of ƒ 11,00 kosten.
De reeds in den tekst besprokene elektriseermachines van 5
Eth. zijn ook op de zelfde wijze te verkrijgen.
Ik heb deze opgaven hier overgenomen, niet omdat ik geloof
dat zij voor de lezers en gebruikers van deze hollandsche be-
werking van groot belang zijn, maar slechts om mij te vrijwaren
tegen de anders mogelijke beschuldiging, dat ik het slot van
dit werk had gebezigd of willen bezigen, om aan zekere Pro-
dukten van eene fabriek van natuurkundige werktuigen hier te
Haarlem een uitgebreid debouché te openen. Ik heb namelijk ge-
meend, aan het mij dikwijls en door velen kenbaar gemaakte ver-
langen naar inlichtingen aangaande prijzen der voornaamste na-
tuurkundige toestellen niet beter te kunnen voldoen, dan door
eene uitvoerige opgave der prijzen van de voor het onderrigt nut-
tigste toestellen, gelijk die, naar de opgaven in dit werk en mijne
eigene, hier te Haarlem worden vervaardigd. Bij elke rubriek heb
ik de mijns inziens noodigste onder deze noodige toestellen nog
afzonderlijk aangewezen. Het gezamenlijk bedrag van dit aller-
noodigste voor de 13 rubrieken bedraagt met emballage ƒ100,00.
Voor die som dus kan men elke school in staat stellen om bij
het natuurkundig onderwijs de noodigste proeven te doen. Er
komt hier op den duur nog iets bij voor kleine reparatiën, voor
zuuren en zouten, die bij de proefnemingen worden gebruikt,
enz. Wil dus een gemeentebestuur eene lagere school of eene
industrieschool van het noodigste onder het noodige voor na-