Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
♦AANHANGSEL.
DE BENOODIGDHEDEN TOT DE PROEFNEMINGEN
EN DEMONSTRATION.
Ter wille van diegenen, welke het, bij den noodigen lust en
eene zekere handigheid en gevatheid, ook niet aan eenigen tijd
ontbreekt, is Crüger overal bedacht geweest om de noodige
vingerwijzingen en aanduidingen te geven, ten einde hen in
staat te stellen, de meeste der tot de proefnemingen noodig
toestellen geheel of met behulp van eenen gewonen werkman
zamen te stellen. Zelfs voor dezulken evenwel zijn nog verschil-
lende kleine toestellen en benoodigdheden, vooral van glas,
onontbeerlijk. Aan het slot van het werk vinden wij dan ook
eene opgave van kleine verzamelingen dier benoodigdheden,
zooals zij door de instrumentmakers Gressler in Erfurt,
Grüel euLuhmeen Cie. te Berlijn , D r e ij e r te München
en Batka te Praag worden afgeleverd. Zij zijn door boekhan-
delaarsgelegenheid van daar door den boekhandelaar Körner
te Erfurt te verkrijgen. Elke boekhandelaar in ons vaderland
die op Duitschland correspondeert zal zich zeker ook wel met
de bezorging willen belasten.
Her zoogenaamde „einfache Apparat" bestaat uit 13
reageerbuizen, 3 kookfleschjes, suikerglas, 3 glazen trech-
ters , 13 verschillende glasbuizen, 1 spirituslamp met drievoetje
en ijzer zandschaaltje, 1 kurkvijl, 1 poreus potje voor galv.
element, een eindje dun platinadraad, eenig rood koperen ge-
leiddraad en eenige ellen dun omspannen draad en 6 vlierpit-