Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
Oh\, ZOocf i
NIEUWE UITGAVEN
VAN
VAN DRUTEN & BLEEKER,
boekhandelaars te sneek.
DEELEN I TOT III VAN DE TWEEDE SERIE
VAN VAN DEÜTEN & BLEEKEßS
GOEDKOOPE BIBLIOTHEEK
VOOR ALLE STANDEN,
of verzameling van nuttige weeken over allerlei vakken van
wetenschap door de beste der hedendaagsche schkijvers;
zijnde :
DE AARDE
EN HARE WONDERENo
fATÜÜRKUNDIGE BESOHEIJVING van hetgeen zij is en van hetgeen
ij bevat. Naar het Hoogduitseh van Dr. W. C. WITTWER,
oor CORSTIAAN DE JONG, 3 deelen, ruim 700 pag's, met vele
loutsneê-figuren, ƒ 3,60. Geb./4,00.
Aan ieder die eenig belang stelt in de Natuurkundige kennis
an onzen Aardbol kan dit boek met ruimte vi'orden aanbevolen.
De lezer vindt er in vermeld wat onze Aarde is als hemellig-
haam; — wat ze inwendig bevat; hare vaste, vloeibare
n elastisch-vloeibare bestanddeelen; — hare opper-
dakte en wat op haar voorkomt in Planten en Dieren enz. enz.
eker een overrijke en hoogst belangrijke inhoud, waar noo-
iig opgehelderd door h o u ts n eêf i gu r e n , en verkrijgbaar tegen een
rijs, / 3,60, voor ruim 700 compres gedrukte pag's, die het onder het
ereik brengt van alle standen.
LEERBOEK DER
LATIJNSCHE TAAL,
liet TUSSCHENGEVOEGDE OPSTELLEN TEE VEETALING, enz
loor Eerstbeginnenden. Bewerkt naar de 19de Hoogd. uitgave van Dr. R.
iUHNER , door Dr. R. J. LAMBRECHTS. 380 pag's / 2,50.
De uitgevers bevelen dit boek, waarvan in Duitschland in even zoo vele
aren 19 drukken verschenen, niet alleen HH. Docenten zeer aan, maar
lok HIL Predikanten en allen die zeiven hunne zonen of anderen in de
latijuschetaal wensehcn te onderwijzen, waarvoor het, zoo mede tot zelf-
»efening bijzonder geschikt is. Grammatica, les-, lees- en
i^ertaalboek zijn allen in dit eene boek vereenigd