Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
765
den scherm op den zelfden stand van de kagchel, terwijl hij deze
zijne met roet overtrokken zijde toekeert. Na het wegnemen van
het scherm zal de vloeistof terstond beginnen te klimmen, om-
dat het roet ligt warmtestralen opneemt.
Proef c. Omstreeks den middag beproeve men door een
brandglas (§ 320) na elkander een stukje wit, en dan een
stuk zwart papier aan te steken. Het zal langer duren eer
het wit papier begint te branden. Het donkere papier neemt de
warmtestralen veel gemakkelijker op.
Proef rf. Men spreide in den winter bij zonneschijn naast Proef
elkander een wit, een zwart en meer andere stukjes laken_
'' Franklin,
van verschillende kleur op de sneeuw uit. Na eenigen tijd
zal onder het zwarte stuk laken de sneeuw het meest gesmolten
zijn, de minder donkere stukken zijn minder diep ingezakt en
het witte stukje heeft alle warmtestralen terug gekaatst, zonder
de sneeuw te verwarmen.
Proef e. Eene oneffene, ruwe metalen schijf en eene gepo-
lijste worden niet even warm wanneer zij aan de zonnestralen
blootgesteld worden. De gepolijste oppervlakte wordt bijna in
't geheel niet verwarmd.
Gevolgelijk nemen donkere en ruwe oppervlak-
ten de warmtestralen sneller op, terwijl daar-
entegen heldere en gepolijste ligchamen deze
terug kaatsen. De zelfde ligchamen welke ligt warmte uit-
stralen nemen ze ook ligt op.
Als winter kleeding kiest men donkere stoffen^
welke in de kamer de door de kagchel uitgestraalde warmte
opnemen, en bewaart men het ligchaam voor het verblijf in
de opene lucht nog door twee niet-geleiders , eene afgeslote-
ne luchtlaag en eene wollen stof. Gebruikte, met roet bedek-
te ketels en pannen worden spoediger warm dan nieu-
we, en men schuurt ze met opzet niet op zulke plaatsen,
waar zij met het vuur in aanraking kamen. Naast donkere pa-
len en boomstammen smelt de sneeuw vroeger dan rondom; aan