Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
764
Blank gepolijste thee- of koff ij kannen verliezen
door straling hare warmte zeer langzaam en de vloeistoffen blij-
ven er lang warm in. Derhalve maakt men ook spijsdeksels
van glanzend geelkoper of zilver; een donker of oneffen
deksel onttrekt aan de gekookte spijs door uitstraling meer
warmte. Het is voordeelig, kagchelpijpen en ijzeren
kagehels niet slechts zwart, maar ook ruw en ongepolijst te
laten, opdat zij aan de voorwerpen in de kamer spoedig een e
rijkelijke hoeveelheid warmte toestralen. In 't algemeen stra-
len donkere en ruwe oppervlakten snelleren
meer warmte uit dan heldere en gepolijste lig-
chamen.
Op de oppervlakte der aarde verliezen vooral gras en bla-
deren door uitstraling eene groote hoeveelheid warmte en
veroorzaken daardoor de vorming van den dauw (§ 382). De
geheele aarde straalt gedurende een jaar even veel warmte in
de koude wereldruimte uit als zij door straling van de zon ont-
vangt , zoodat de temperatuur der aarde niet toe- of afneemt.
403. Opneming en terugkaatsing der warmtestralen.
Proef (7. De voor de voorgaande proef met donker en met
Opne- gou*^ papier omwikkelde glazen worden met koud water gevuld,
ming en in de zon gezet en na eenigen tijd met den thermometer onder-
kaatsfng zocht. Het met donker papier omwikkelde glas is veel war-
der mer geworden en heeft meer warmtestralen opgeno-
ItmTe'n" ® "' terwijl het goudpapier ze bijna werkeloos terug gekaatst
' heeft.
Proef De luchtthermometer (proef 36Or) worde, nadat
men er de kurk afgenomen heeft, in de vlam eener olielamp
gehouden en daardoor aan de eene zijde met roet overtrokken.
Nadat het glas zich afgekoeld heeft, zette men de kurk met de
haarhuis er weder op. Te voren had de toestel op eenige palmen
afstands van eene kagchel naauwelijks eene warmtestraling ge-
toond; thans brenge men den luchtthermometer met voorgehou-