Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
758
Een middelbaar warmtegeleidingsvermogen toonen glas
en steenen.
Proef/. Laat op eene warm gestookte kagchel naast elkan-
der een stuk hout en een stuk metaal van gelijken vorm
en grootte liggen; zij zullen na eenigen tijd, dien men vooral
niet te kort moet nemen, in gelijken graad verwarmd zijn. Maar
ofschoon zij even warm zijn, maken zij op ons ge-
voel een ongel ij ken indruk. Het metaal deelt aan de hand
sneller de warmte mede, die uit zijne geheele massa bij de
aanraking wegsnelt, en schijnt dus voor het gevoel veel war-
mer dan het even zoo warme stukje hout, door welks deelen
zij langzamer tot de plaatsen komt, die door de hand aange-
raakt worden.
Proef g. Omgekeerd stelle men op een zeer kouden dag
wol, hout en metaal naast elkander lang genoeg aan de koude
bloot; zij verkrijgen de zelfde temperatuur, en een thermometer
toont dit aan. Maar het metaal is op het gevoel zeer koud, het
hout minder, en de wol nog minder. Het metaal ontrooft aan de
hand, daar de door haar medegedeelde warmte zich sneller naar
alle zijden door zijne massa verbreidt, de meeste warmte; bij
de wol nemen slechts de onmiddellijk aangeraakte plaatsen der
hand eenigzins warmte weg, en het duurt zeer lang eer de meer
verwijderde deelen warmte ontvangen, die aan de hand ontno-
men is. Zoo bewerkt de greep van een metalen pomp-
zwengel bij wintertijd voor de hand een groot verlies van
warmte en derhalve een gevoel van aanmerkelijke koude. Op
een steenen vloer worden de voeten eer koud dan op een
houten, daar hij de warmte sneller opneemt dan hout.
400. Warmtegeleiding door drupvormig vloeibare
en lucMvormige ligchamen.
Proef fl. Eene reageerbuis worde bijna geheel met water
gevuld en blijve van boven open. Houdt men ze eenigzins
schuin zoodanig boven de spiritusvlam, dat de vlam de bovenste