Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
752
ning vooreerst de stoomkas en de zich daarin bevindende stoom-
schuif eene van de vroeger beschrevene eenigzins afwijkende in-
rigting. Onder de stoomschuif, die eene van onderen opene
holte vormt, zijn drie kanalen, met welke zij communiceren
kan; die ter regter en die ter linker zijde voeren in den stoom-
cilinder naar hare regter of linker zijde; maar het middelste,
in de figuur slechts aangeduide kanaal voert door de blaas-
pijp g naar den schoorsteen F. Bij den voorgestelden stand der
schuif, naar de regter zijde getrokken, is het kanaal ter
linker zijde vrij; de stoom komt hier in en drijft den zuiger
geheel naar de regter zijde, terwijl de lucht en de verbruikte
stoom uit het kanaal ter regter zijde in de holle schuif, uit deze
in het middelste kanaal, de blaaspijp en den schoorsteen ont-
wijkt. Zoodra de zuiger, gelijk de figuur dit voorstelt, den bo-
dem ter regter zijde des cilinders bijna heeft bereikt, moet de
schuif naar de linker zijde geschoven worden; de^toom treedt
dan uit de stoombuis en de stoomkas regts van den zuiger bin-
nen , en de verbruikte stoom ontwijkt door het kanaal ter linker
zijde, de holle schuif en het middelste kanaal de blaaspijp uit.
Zoo stroomt de stoom, wanneer hij zijne werking gedaan heeft,
bij iederen heen- en weergang van den zuiger bij stooten door
de blaaspijp in den schoorsteen en werkt daarbij zeer mede om den
trek in den vuurhaard te vermeerderen; van daar ook het eigen-
aardige zuchten en blazen eener zich bewegende locomotief.
Aan de door de zuigerstang omgedraaide as m der drijfwie-
len is de excentriek z bevestigd (§ 394 e) en wordt door een
beweegbaren ring aan het regter einde der schuifstang omslo-
ten ; het linker eiude der schuifstang is X vormig en grijpt niet
onmiddellijk aan de stang der stoomschuif, maar deze stang is
door middel van een tap aan het bovenste punt van een twee-
armigen hefboom bevestigd, die in de figuur een bijna lood-
regten stand en in het midden S, in het raam der machine,
zijn steunpunt heeft. De hefboom heeft aan zijn bovensten arm
en eveneens aan zijn ondersten arm een uitstekenden knop of