Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
750
en koudwaterpomp weg te laten en stoom van hooge drukking
aan te wenden. Stoomwerktuigen zonder condensor hee-
ten werktuigen van hooge drukking en zijn onder
allen de eenvoudigste, omdat zij wezenlijk slechts uit den ketel,
den stoomcilinder met zijnen zuiger en de stoomkas met het
vliegwiel en excentriek bestaan. Men denke zich, om eene voor-
stelling van een werktuig van hooge drukking te verkrijgen, in
fig. 431, den condensor C, den hem omgevenden waterbak, de
luchtpomp A en de koudwaterpomp P weggenomen , maar den
ketel en den stoomcilinder sterker gebouwd; de benedenste ope-
ning der stoomkas loopt alsdan in de open lucht uit en vergunt
aan de dampkringslucht, steeds aan de eene zijde van den zui-
ger te geraken; haar tegenstand wordt door de spankracht van
den stoom overwonnen.
397. De locomotief, een werktuig van hooge druk-
De loco- king- üe stoomwagens zijn het eerst door den Engelschman
motief. Georg Stephenson, wiens locomotief „Eocket" in't jaar
1829 den door de ondernemers van den Liverpool-Manchester
spoorweg uitgeloofden prijs behaalde, in zulke volkomenheid
gebouwd, dat hunne diensten aan het doel beantwoorden. Het
gewigt van een stoomwagen bedraagt ongeveer 12000 ponden,
de prijs omtrent 20,000 gulden.
De grootste ruimte in de locomotief beslaat de cilindervor-
mige stoomketel A (fig. 435); hij is van dikke ijzeren pla-
ten vervaardigd en reikt van den schoorsteen F tot aan het an-
dere einde van den wagen. Hier bij de achterwielen is de vuur-
haard of v u u r k i s t B geplaatst; hij heeft van onderen een
rooster, aan de achterzijde eene kleine vuurdeur, en wordt aan
de overige zijden door den ketel en zijn water omgeven. Door de
vuurdeur brengt men de ontzwavelde steenkolen of coaks in,
waarmede de ketel gestookt wordt. Uit de stookplaats voeren
meer dan 100 horizontaal liggende warmtebuizen of vlam-
pijpen door den stoomketel heen naar den schoorsteen; zij