Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
749
bevindende schepraderen, welke van gewone onderslagraderen
niet zeer onderscheiden zijn en met de onderste schoepen in het
water dompelen; om de hoogte van het werktuig te verminde-
ren , is de balans niet boven, maar onder den stoomcilinder aan-
gebragt en draait de as der schepraderen door eene kruk met
verbindingsstang. Het is thans algemeen gebruikelijk, aan het
scheep-stoomwerktuig het vliegwiel weg te laten, en twee aan
de zelfde as werkende stoomcylinders te gebruiken; hunne kruk-
ken zijn zoo geplaatst, dat de eene loodregt staat, terwijl de
andere horizontaal ligt, waardoor de eene de andere over de
doode punten der krukbaan heenhelpt (§ 58).
396. Werktuigen van lage en van hooge drukking. Werktni-
In het stoomwerktuig van Watt wordt stoom vange-
° ® van lage
ringe spankracht of van lage drukking aangewend; daar drak-
de condensor steeds aan de eene zijde van den zuiger in den
stoomcilinder eene genoegzaam ledige ruimte voortbrengt,
zoo is eene spankracht, welke weinig grooter is dan de drukking
der lucht, en welke de stoom bij het kookpunt heeft, toerei-
kend om den zuiger in beweging te brengen. Derhalve wordt
het stoomwerktuig van Watt, van eenen condensor voorzien,
werktuig van lage drukking genaamd.
Door sterkere verwarming wordt de spankracht van den stoom Werktui-
Verhoogd. Eeeds bij 121,4 graden C. werkt hij tweemaal zoo ^^g^gg"
sterk of met de kracht van 2 dampkringen, bij 145,4 graden druk-
met de kracht van 4 dampkringen. Zulke stoom, wiens span-
kracht ten minste twee en eeu half maal zoo groot is als de
drukking van den dampkring, wordt als stoom van hooge
drukking beschouwd, en is in staat om den zuiger van den
stoomcilinder te bewegen ook als er onder hem geene ledige
ruimte voortgebragt wordt, en de verbruikte stoom in de lucht
wegstroomt. Daarom kwam men op de gedachte om daar, waar
de ruimte tot het plaatsen van een werktuig van lage drukking
van Watt niet toereikend was, den condensor met zijne lucht-