Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
744
wordt er door bewogen. Uit den regenbak voert eene buis met
een als eene zeef doorboorden kop in den condensor, en veroor-
looft het koude water in fijn verdeelde stralen daarin te dringen
zoodra hij luchtledig gemaakt is; die uitstrooming kan door eene
kraan r, welke van boven eene kruk heeft, geregeld worden.
Maar de lucht, alsmede het ingestroomde water uit den con-
densor te verwijderen, dit is de taak van de luchtpomp
A, eene zorgvuldig vervaardigde pomp, die door een zijbuis
met den condensor gemeenschap heeft en wier pompstang
boven ar.n het parallelogram van Watt is verbonden, opdat zij
naauwkeurig loodregt op- en nederga. Het door de luchtpomp
uit den condensor stroomende water heeft in dezen aan den stoom
zijne warmte ontnomen en is daardoor verwarmd geworden; nu
wordt bij voortduring in den ketel water verdampt, en het is
noodig hem op nieuw water toe te voeren; daartoe is het ver-
warmde condensorwater geschikt, welks warmte nutteloos ver-
loren zou gaan zoo men het alles in de open lucht liet uit-
stroomen. Daarom geeft men aan het werktuig eene derde
pomp, de warmwater- of v o e d i n g s p o m p die den
stoomketel met warm water te voeden heeft. Hare buis voert
in eenen bak, waaraan de luchtpomp het warme water toege-
voerd heeft; van hier brengt de voedingspomp het warme wa-
ter in de voedingsbuis en van daar in den stoomketel.
De stoomketel wordt van zamengeklonkene stevige ijzeren
Inrig of kop®^'^^ platen vervaardigd; hij heeft dê gedaante van een
ting horizontaal liggenden cilinder of van eene langwerpig vierkante
van den ^vaarvan de bodem naar binnen gewelfd is om aan het
stoom- °
ketel, vuur meer oppervlakte aan te bieden. Het vuur raakt niet en-
kel den bodem, maar ook de zijden van den ketel en verkrijgt
de noodige lucht onder den rooster door eene buis, die men
door eene schuif kan sluiten wanneer het vuur minder sterk
moet branden. Aan den ketel zijn onderscheidene toestellen aan-
gebragt, gedeeltelijk om hem met de vereischte hoeveelheid wa-
ter te voeden, gedeeltelijk om het springen van den ketel