Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
274
vormig rad, en dit grijpt in een ander, dat aan de as van den
regulator in fig. 431 bij O is vastgeliecht.
e. Het excentriek. Menigmaal rigt men de uitwendige re-
Het ex- geling zoo in, dat de beweging der stoomschuif, in plaats van
centriek. ^oor eenen dwarsarm der zuigerstang, door een
excentriek (§57) bewerkt wordt. Aan de as van het vlieg-
wiel is eene cirkelvormige schijf zoodanig bevestigd, dat de as
niet door haar middelpunt gaat; terwijl zij zich omdraait, ligt
daarom het grootste gedeelte der schijf nu links en dan regts
van de as A. Om den omtrek der schijf is een verschuifbare
ring gelegd, welke door middel eener stangverbinding, de
excentriekstang, bij £ in eenen hefboom ingrijpt. De
hefboom BCE draait zich om de vaste as C en beweegt de
stang D en tevens de met haar door eene dwarsstang verbon-
dene stang der stoomschuif S. Ligt, zoo als in de teekening,
het grootste gedeelte van het excentriek aan de linkerzijde,
Fig. 430.
dan is ook de stang naar de linker zijde, maar het punt E
naar boven geschoven. Door eene halve omdraaijing der schijf
verkrijgt de stang haren stand het verst naar de regter zijde,
en het eindpunt E van den hefboom wordt met de stoomschuif
benedenwaarts bewogen. Ligt men de stang bij het punt B uit
den hefboom, dan staat de stoomschuif en ten gevolge daarvan
het geheele werktuig stil.