Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
738
Uitwen- De stang der stoomschuif, die in eene stoomdigte pakkingbus
regcfing deksel der stoomkas gaat, heeft dan twee uitstekken
en wordt op de streek tusschen beiden door een dwarsarm
der zuigerstang omvat, die aan deze bevestigd is en met
haar op- en nedergaat. De schuifstang heeft in den ring des
dwarsarms, die haar omvat, genoegzame speelruimte en wordt
slechts dan bewogen, wanneer de dwarsarm tegen een der beide
dwarspennen aan de schuifstang stoot. In fig. 426 heeft de zui-
ger in den stoomcilinder weldra zijn laagsten stand bereikt, stoot
met den dwarsarm juist tegen de onderste pen der schuifstang
en drukt ze mede naar beneden, totdat de schuif haren laagsten
stand, zoo als in fig. 427, inneemt. Terstond treedt de stoom
uit den ketel onder den zuiger en dringt hem omhoog. Middeler-
wijl behoudt de stoomschuif haren stand, totdat de zuiger zijn
hoogsten stand nadert, tegen de bovenste pen der schuifstang
stoot en ze omhoog trekt. Daardoor wordt de stoom weder boven
den 'zuiger geleid en begint hem weder naar beneden te drijven.
394. De tusschenwerktuigen aan het stoomwerk-
tuig van Watt. •
a. Het parallelogram van Watt. In de onvolkomene
werktuigen, die slechts bij het nedergaan van den zuiger werk-
Het pa- ' tie zuiger door middel van een ketting aan het eene
rallelo- einde van de balans en trok die naar beneden. Bij het dub-
^^aiT werkende werktuig, hetwelk ook bij het omhoog gaan des
"Watt. zuigers den evenaar in beweging moest brengen, moest de zui-
ger op eene andere wijze aan den evenaar aangrijpen. Hij kon
echter niet onmiddellijk met hem verbonden worden, want het
einde van den evenaar heeft eene in cirkelbogen op- en
neêrgaande beweging en verwijdert zich van de lood-
regte lijn nu naar de regter, dan naar de linker zijde. De zui-
gerstang moet echter volstrekt in regte, vertikale lijn
op- en nedergaan en zou, bij afwisseling naar de regter en de
linker zijde getrokken, de pakkingbus in het deksel van den