Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
737
Fig. 427.
der stoomkas sluiten, zoodat de geheele stoomschuif als 't ware
uit twee zuigers bestaat, welke op de beide
einden eener opene buis gezet zijn.
Is de schuif naar boven geschoven , zoo als in fig. 426, dan
staan hare beide uitstekken of zuigers boven de openingen,
die uit de stoomkas naar den cilinder leiden. De versehe stoom
stroomt dan om het middelste gedeelte
der schuif en treedt, daar hem de weg
benedenwaarts door haar onderste uit-
stek afgesloten is, door de bovenste
opening naar den cilinder boven
den zuiger en drukt dezen naar bene-
den. Gelijktijdig ontwijkt de te verdig-
ten stoom door de benedenste opening
van den cilinder u onder in de stoomkas
en uit deze door de buis A in den
condensor.
Is daarentegen de stoomschuif tot
haren laagsten stand neêrgescho-
ven, dan staan hare uitstekken b e-
neden de openingen naar den stoom-
cilinder, gelijk zij in fig. 427 getee-
kend zijn. De versehe stoom stroomt
eerst weder om het middelste gedeelte
der schuif; maar haar bovenste uitstek
sluit hem den weg naar boven af. Hij treedt daarom door de b e-
nedenste opening u in den cilinder beneden den zuiger
en ^drijft dezen in de hoogte. Te gelijker tijd begeeft zich de te
verdigten stoom boven den zuiger door de bovenste opening o
in de stoomkas en stroomt, daar zich geen andere voor hem
aanbiedt, midden door de opene buis der stoomschuif heen en
naar beneden in den condensor.
De beweging der stoomschuif bezorgt het werktuig zelf; zij
wordt bij de eenvoudigste inrigting door de zuigerstang verrigt.