Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
736
Fig. 426.
dig of onder of boven den zuiger eene ledige ruimte wordt
voortgebragt.
Daartoe was er een toestel noodig om den versehen stoom
uit den ketel nu eens boven, dan beneden den zuiger en ge-
lijktijdig den reeds gediend hebbenden stoom van de andere
zijde van den zuiger in den condensor te leiden. De toestel, welke
dit verrigt, is de stoomsehuif, welke zich met veelvuldige wij-
zigingen in alle stoomwerktuigen be-
vindt. De stoom komt uit den ketel
niet onmiddellijk in den stoomcilinder,
maar hij treedt uit de stoombuis It eerst
in een besloten ruimte, de stoomkas
K, digt bij den cilinder C. De cilin-
der is met de stoomkas verbonden door
twee openingen o en m , de eene nabij
haren bovensten, de andere nabij den
ondersten bodem; bovendien is de
stoomkas van onder door eene buis A
met den beneden den stoomcilinder
aangebragten , in de teekening niet
voorgestelden condensor in gemeen-
schap. In de stoomkas bevindt zich de
stoomsehuif S, die, als het gewig-
tigste deel der stoomverdeeling, dient
om den uit den ketel komenden stoom naar de eene zijde van
den zuiger te leiden en gelijktijdig voor den te verdigten stoom
aan de andere zijde van den zuiger den weg naar den condensor
te openen. De stoomsehuif is eene aan beide zijden opene buis,
niet zoo wijd als de stoomkas, zoodat de stoom, die door de
buis It uit den ketel komt, steeds om het middelste ge-
deelte van die buis heen stroomen en de ruimte der
stoomkas, die deze rondom zich vrij laat, opvullen kan. Boven
en onder heeft de buis »S, welke de schuif vormt, uitstekende
randen, welke als zuigers naauwkeurig aan de binnenwanden