Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
737
vlam der lamp tredende, ontbranden de spiritusdampen en vor-
men eene lange horizontale vlam van groote hitte. De kurk be-
kleedt de plaats eener veiligheidsklep en moet niet al te vast
opgezet worden, opdat de te groot geworden spankracht der dam-
pen de bus niet doe springen, maar slechts de kurk afwerpt.
Heefl men een glazen buis te buigen, die niet vochtig mag
zijn, dan brenge men ze langzamerhand op de heetste plaats der
vlam en draait ze voortdurend om, opdat het glas gelijkmatig
verwarmd worde. Daarop beproeve men onder zachte drukking
of het glas meegeeft, en buige ze langzamerhand om wanneer
dit het geval is.
Fig. 421.
390. De atmospherische stoomwerktuigen.
Proef a. Eene reageerbuis worde voorzigtig boven de lamp
verwarmd, nadat men er eene zeer geringe hoeveelheid spiritus
in heeft gegoten. De vloeistof begint te koken, en de damp of
stoom jstroomt uit de opening te voorschijn. Geschiedt dit, dan
keere men de buis om en dompele het opene einde snel in een
vat met water. Daar door den stoom de dampkringslucht uit de
buis verdreven is, en de stoom door de aanraking met het kou-
dere water afgekoeld en verdigt
wordt, zoo ontstaat er in de re-
ageerbuis eene luchtledige
ruimte, en de drukking
van den dampkring op de
oppervlakte des waters drijft het
met aanmerkelijke kracht in die
ruimte; het water stijgt in de
reageerbuis en vult ze bijna ge-
heel.
Dit is de proef, door den kapitein Savery, den uitvinder
der stoomwerktuigen, gedaan, die hem op het denkbeeld bragt
om door verdigting van den damp eene ledige ruimte voort te
brengen, en van de drukking der lucht als beweeg-
cr. nat. 47
Atmos-
pheri-
sche
stoom-
werktui-
gen.
Proef
van
Savery.