Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
726
fen van moeijelijker vlugtige scheiden, die tot hare verdamping
eene groote hitte vereischen, maar eveneens vlugtige stoffen
van niet vlugtige. Zoo is gedestilleerd water zuiverder
dan bronwater en vrij van de aardachtige en zoutachtige deelen,
die in den destilleerketel achterblijven.
379. De blaaslamp of seolipila. Niet zelden komt men
Blaas- bij het doen van proeven in het geval, van vrij dikke glazen bui-
zen te moeten buigen, waartoe de eenvoudige spirituslamp niet
toereikend is. In zulke gevallen verleent de blaaslamp wel-
kome diensten. Om ze goedkoop te verkrijgen, laat men door
den blikslager eene cilindervormige bus van blik, zes duim wijd
en even zoo hoog, vervaardigen; zij is overal gesloten en slechts
de bovenste bodem verkrijgt twee openingen. Op de eene wordt
eene korte buis gesoldeerd, die zich geheel buiten de bus be-
vindt en tot het opnemen eener kurk dient. In de andere ope-
ning van den bovensten bodem, nabij zijnen rand, wordt eene
enge metalen buis gesoldeerd, die niet in de bus uitsteekt, eerst
benedenwaarts eu dan van onderen horizontaal omgebogen is;
Kg. 420.
hare opening moet zeer eng zijn. Het
aldus ingerigte ligchaam der lamp wordt
door de wijdere opening half met spi-
ritus gevuld en, nadat zij weder door
eene passende kurk gesloten is, op
eenen drievoet gezet, onder welken
eene kleine metalen spirituslamp brandt,
die van boven geheel open of ook van
eene pit kan voorzien zijn. De opening
der uit de bus naar beneden voerende buis moet juist voor de
vlam der lamp liggen. Weldra geraakt de spiritus in de bus
aan het koken; de zich ontwikkelende dampen verdringen door
hunne spankracht de lucht, die door de buis ontwijkt; maar zij
zeiven worden weldra door de na hen opstijgende dampen ver-
dreven en stroomen onder eenig geruisch uit de buis. In de