Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
724
Het vormigen bodem legt en op dezen de te koken vruchten, vleesch
koken ^^ groenten; de opening van het vat wordt bijna luchtdigt ge-
met
damp. sloten en de damp kan dus slechts moeijelijk ontwijken. Voorts
maakt men van de warmte van den damp, die hij tot zijn ont-
staan verbruikt, en bij zijne verandering in droppels weder ont-
Droogen. wikkelt, gebruik tot het droogen van ligt ontbrandbare lig-
chamen, inzonderheid van buskruid, tabak, mout en gekleurde
stoffen, ook tot het branden van de koffij en het decatiseren
van het laken, dat over natte linnen lakens op verhitte ijzeren
platen geperst en met damp doordrongen wordt. Bij de inrig-
Verwaï-ting eener stoomverwarming voor een groot gebouw
wordt in het benedenste gedeelte daarvan een rondom gesloten
stoomketel aangebragt en daarin het te verdampen water ver-
hit; uit den ketel komt de damp door eene wijde metalen
buis in de ijzeren stoombuizen, die in eenigzins hellende lig-
ging door de kamers of onder den vloer heen geleid zijn.
Terwijl de dampen zich in de buizen tot drupvormig water
verdichten, geven zij hunne warmte aan deze af, maar het
daardoor gevormde water vloeit naar den ketel terug, tot
welk einde juist de stoombuizen eenigzins schuin gelegd zijn.
De daarbij beoogde besparing van brandstof kan geenszins
door het aanwenden van stoom bereikt worden; want zoo veel
warmte deze aan de buizen moet mededeelen, zoo veel moet
hem door het vuur vooraf medegedeeld zijn; maar wel laat
zich, daar er slechts eene enkele groote stookplaats te onder-
houden is, deze doelmatiger aanleggen en daardoor het bij
talrijke stookplaatsen plaats hebbende verlies van brandstof
verminderen. Bekend zijn de russische dampbaden en de zweet-
baden in besloten kuipen.
388. De destillatie.
Proef. In de doorboorde kurk van een kookfleschje, dat
ten deele met brandewijn gevuld is, passe men den kor-
ten arm van eene aan beide einden benedenwaarts gebogene