Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
723
een voorafgaand ratelend gedruisch aan, en opmerkzame waar-
nemers , die in bergachtige streken midden in eene hagelwolk
geraakten, hebben opgemerkt dat de in de lucht zwevende hagel-
korrels in eene cirkelvormige beweging waren. Slechts weinige
minuten pleegt een hagelbui te duren, en met de snelheid van
den storm verspreidt zij over eene smalle lange streek lands
hare verwoestende werkingen. Dikwijls is deze streek slechts
eenige honderd ellen breed en eene of meer geographische mij-
len lang; nogtans vormde de vreeselijke hagelbui, die in't jaar
1788 over Frankrijk trok, twee van elkander gescheidene stre-
pen, eene mijl breed en van honderd mijlen lengte. Steeds gaat
het vallen van hagel met elektrische verschijnselen, met onweder
en storm, gepaard.
DE AANWENDING DEK DAMPEN.
387. Het nuttig gebruik van den damp tot koken, wijzen
droogen en verwarmen. De door koken verkregene damp van aan-
kan op velerlei wijze worden aangewend; men maakt gebruik "'^'jerj^
of van de warmte van den damp, of van zijnen terug- dampen,
keer tot den drupvormig vloeibaren toestand,
of van zijne spankracht. 1) Bij het koken en verwar-
men wordt van de warmte van den damp partij getrokken;
2) bij het destilleren dwingt men hem door afkoeling,
drupvormig vloeibaar te worden, met oogmerk om eene gedes-
tilleerde vloeistof voort te brengen; 3) bij de blaaslamp is
zijne spankracht werkzaam; 4) bij de stoomwerktuigen
eindelijk komt of de terugkeer van den damp tot den drupvor-
mig vloeibaren toestand, met oogmerk om eene luchtledige
ruimte daar te stellen, of zijne spankracht, of beide te gelijk
in toepassing.
Het koken met damp geschiedt door dat men het onderste
o-edeelte van het kookvat met water vult, daarboven een zeef-