Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
720
even als mist niets anders is dan op den grond liggende wol-
ken. In de dalen ziet men de toppen der bergen in wolken
gehuld, terwijl de reiziger op deze hoogten door den mist
wandelt; Door de opstijgende luchtstrooming omhoog gevoerd,
gaan de dampen in den nevelvorm over zoodra zij koudere
luchtlagen aanraken. Eene wolk verandert zigtbaar hare ge-
daante en haren omvang; er zinken waterblaasjes in haar ne-
der, die, in warmere luchtlagen gekomen , zich weder in damp
oplossen, en nieuwe waterblaasjes sluiten zich aan. Zelfs eene
geheele wolk, die langzaam in warmere luchtlagen nederdaalt,
kan verdwijnen en zich in onzigtbaren waterdamp oplossen, en
wederom kan deze dampmassa door de opstijgende lucht in de
hoogte gevoerd en tot eene wolk gevormd worden.
Vormen der wolken. Naar hare gedaante en gesteldheid
Vormen laten zich vier hoofdsoorten van wolken onderscheiden : veder-,
wolken 'aag- en regenwolken.
1) De vederwolken zijn de hoogste onder alle wolken
en bestaan waarschijnlijk niet uit waterblaasjes, maar uit sneeuw-
vlokjes. Luchtreizigers hebben ten minste op aanmerkelijke hoog-
ten wolkenvormen waargenomen, welke zich als besneeuwde vlak-
ten vertoonden. Er is geene wolksoort, die in hare uitbreiding en
gedaante zoo veranderlijk is als de vederwolk: zij is een beeld
der veranderlijkheid. Nu eens zijn het fijne evenwijdige draden,
met neerhangende vederen te vergelijken, dan eens elkander
doorkruisende netvormige weefsels, dan weêr cirkelvormig ge-
wonde banden, die op een los geganen haarlok gelijken. De
vederwolken zijn de eerste wolken, die na volkomen helder we-
der aan den blaauwen hemel verschijnen.
2) De h O o p w O 1 k e n zijn ongeveer half bolvormige mas-
sa's , die zich op een horizontaal grondvlak opstapelen. Zij vor-
men zich niet zelden in de laatste uren van een schoonen voor-
middag, nemen af en toe, dalen tegen den avond, wanneer
het opstijgen der lucht ophoudt, en lossen zich dan weder in
damp op, zoodat de hemel volkomen helder wordt. Maar som-