Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
718
en bladeren, ook glas, papier, vederen en wol verkoe-
1 e n door de nachtelijke warmtestraling veel meer dan de
metalen en nog meer dan zand en steenen. Daarom worden gras
en bladeren het meest bedauwd.
Broef rf. Wie in de vroegte van een zomermorgen zich in
Bij be- de open lucht begeeft, vindt dat onder de groote takken der
wolkten boo men de grond niet bedauwd is. Om de oorzaak van dit
hemel
en verschijnsel uit te vorschen, sla men des avonds vier korte stok-
ouder jjgjj jjj den grond, wier punten zich een a twee palmen boven
scherm de graszoden verheffen, en legge op de stokken eene plank of
, spanne er een
het met. 417. u , ,
° zakdoek tus-
schen uit. On-
derzoekt men
met den ther-
mometer , ter-
wijl rondom het
gras kouder
wordt, de tem-
peratuur van het overdekte grasplekje, dan zal men ze hooger
vinden dan die van den daar omheen liggenden grond. Door
een deksel of een scherm wordt dus de afkoe-
ling van den grond verhinderd; de tuiniers weten
hunne teedere planten door eene daarover uitgebreide
stroomat voor het koud worden te beschutten, en onder
tenten dauwt het niet.
Gelijk een voor de kagchel geplaatst scherm de verwarmende
stralen terug kaatst en weder aan de kagchel toezendt, zoo zendt
ook het scherm, over het gras uitgespannen, aan dit laatste de
warmtestralen terug. Het zelfde doet een wolkendeksel, dat zich
in den dampkring uitstrekt. Om deze reden dauwt het bij
bewolkten hemel niet.
Bij winderig weder komt voortdurend warmere lucht
met de vaste ligchamen in aanraking, deelt hun warmte mede.