Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
715
Fig. 416.
zijn; zij kan dus nog dampen opnemen, en eerst dan zal een
gedeelte er van drupvormig vloeibaar worden wanneer hare
warmte tot 10 graden gedaald is.
Tot het vinden van het dauwpunt dient de hygrometer ^g^J^j""
van Daniëll. Door een houten of metalen standaard wordt een
horizontale glazen buis gedragen, wier benedenwaarts gebogene
einden in bollen uitloopen. De eene bol is half met zwavel-
ether gevuld en bevat den bol van een kleinen binnen de buis
aangebragten thermometer; van buiten is de zelfde bol in het
midden met een blank gepolijsten gouden ring overtrokken, op
welken de dauw van den waterdamp ligter zigtbaar wordt. De
andere bol is met fijn linnen omwonden. De geheele buis is
door koken van deu ether luchtledig gemaakt en toen gesloten;
zij is dus slechts met etherdampen gevuld. Om het dauwpunt te
vinden, druppelt men ether op den omwonden bol; ten gevolge
der snelle verdamping des ethers koelt
de bol zich af, de daarin bevatte ether-
dampen worden drupvormig, en daar de
drukking der dampen op den ether in
den anderen bol weggenomen is, heeft
hier eene sterke verdamping en eene
daarmede gepaard gaande afkoeling
plaats. Bij herhaald bevochtigen van
den omwonden bol met ether daalt de
temperatuur der hem omgevende lucht
zoo ver, dat een gedeelte harer water-
dampen zich verdigt en zich als een
flaauwen aanslag op den gouden ring vertoont. Men neemt den
thermometer, die zich in de buis bevindt, waar en verkrijgt zoo
het dauwpunt. Ligt het slechts een weinig lager dan de tem-
peratuur der lucht, dan is de lucht bijna in den toestand der
verzadiging, en er is regen of een andere vochtige nederslag
te wachten.
De psyhrometer (nat-koudemeter) van August bestaat