Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
713
snaar ineen, dan treedt de man uit de deur van het huisje; bij
vochtige lucht zich opendraaijende, brengt de snaar het andere
einde van het slaafje te voorschijn, met de
Fig. 414. vrouw die regen vreest. De toestel is slechts
aanvankelijk bruikbaar; want zeer spoedig
verandert zich bij het voortdurend draaijen
der snaar de stand van het staafje.
Proef//. Meu zoeke zich aan den rei-
ger bek (Erodium) eene vrucht, die van naald
eene lange, schroefvormig gewondene kafnaald ßrodUun
voorzien is, teekene op eene papieren schijf eene in verscheidene
deelen verdeelden cirkel, steke de vrucht in het doorboorde mid-
delpunt van den cirkel en hange den toestel voor het venster
op. Bij vochtige lucht wikkelt de rank zich open,
doordien zij den waterdamp der lucht opneemt; bij droog weder
wikkelt zij zich meer ineen.
383. Hygrometer en psychrometer. Naauwkeuriger uit-
komsten dan door de pas beschrevene, weinig te vertrouwen hy-
groskopische toestellen verkrijgt men door eene handelwijze,
waarbij men de in den dampkring voorhandene dampen zoo ver
afkoelt tot zij gedeeltelijk in den drupvormig vloeibaren vorm
terug keeren.
In iedere ruimte kan bij eene bepaalde temperatuur slechts Drooge,
eene bepaalde hoeveelheid waterdamp voorhanden zijn, en wel ^'o^htige
des te meer hoe grooter hare warmte is. Bevat de lucht werke- digde
lijk zoo veel damp als zij bij hare temperatuur in staat is op te ^"^bt. ,
nemen, dan zegt men, dat zij met waterdamp verzadigd is;
wij noemen de lucht vochtig wanneer zij bij hare tempera-
tuur den toestand van verzadiging nabij is, droog wanneer
zij daarvan nog ver verwijderd is. Er kunnen op een winterdag
en op een heeten zomerdag volkomen gelijke hoeveelheden damp
in den dampkring voorhanden zijn; maar terwijl zij in den win-
ter daardoor zeer vochtig wordt, toont zij zich in den zomer,
46*