Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
244
het eene einde regts aan den metaaldraad, aan het een of an-
der onderstel bevestigd, en links
Fig. 413. gj^jj ijgjj hangenden draad, welke
als hefboom de verlenging of
verkorting van het haar in groo-
teren maatstaf moet voorstellen
en eenigzins schuin moet han-
gen , opdat het door zijn gewigt
het haar spanne. Bij vochtig we-
der zal het benedeneinde des hef-
booms zich naar de linker zijde
bewegen, bij drooge lucht wordt
het door het zich verkortende
haar naar de regter zijde getrokken.
Proef c. Een kort stuk van eene darmsnaar wordt in
De weêr- ^^ter gelegd, met het boveneinde aan een horizontaal stuk ijzer-
huisjes. draad vastgebonden en in loodregte rigting strak getrokken.
Het benedeneinde doorboort men met eene naald en schuift er
een zeer dun staafje doorheen, dat horizontaal moet zweven. Ter-
wijl deze snaar droogt, draait zij zich ineen en beweegt het
staafje, welks omdraaijing zich aan eene ondergelegde cirkel-
vormige schijf van papier laat waar-
Fig. 413. nemen. Wordt daarentegen de
lucht vochtiger, dan draait
de snaar zich open en wordt
langer.
In de weêrh nisjes, die men
hier en daar als vermeende weêr-
profeten aan de vensters aange-
bragt ziet, is even zoo onder aan
eene snaar een dwarsstaafje of eene
ronde schijf bevestigd; aan de eene zijde van het staafje staat
een man met een gieter, aan de andere eene vrouw met uitge-
spannen parapluie. Draait zich bij groote droogte der lucht de