Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
707
buis, terwijl men hare opening met den vinger sluit, om, doope
ze in het water van het schoteltje en trekke den vinger weg.
Fig. 410. Door middel van een stuk ijzerdraad, dat
men aan zijn eene einde, onder het schotel-
tje, tot een cirkel buigt en tot een beugel
vormt, laat zich dan de reageerbuis, waaraan
men boven het ijzerdraad een stukje was vast-
hecht, zoo ophangen, dat zij slechts even in
het water van het schoteltje indoopt, maar
zelf gevuld blijft. Verdampt nu uit het schoteltje zoo veel wa-
ter, dat de opening der reageerbuis vrij wordt, dan stijgen
daarin luchtblazen en toonen door de ruimte, die zij innemen,
aan, hoe veel water er verdampt is, en men kan het langzaam
voortgaan der verdamping waarnemen. Vult men nu ook de eerst
gebruikte glazen buis weder met water, dan heeft men twee
gelijke massa's water, de eene in deze, de andere in de reageer-
buis en het schoteltje; beide verdampen; maar de opper-
vlakte der vloeistof in de buis is klein, in de schaal
grooter. Het water in de schaal zal sneller verdampen, omdat
de verdamping gelijktijdig aan de geheele oppervlakte plaats
heeft. — Om op eenvoudige wijze tot de zelfde uitkomst te
geraken, behoeft men slechts eene reageerbuis met water te
vullen, dit in een schoteltje te gieten, de buis nogmaals te
vullen en beide gelijke massa's water te laten verdampen.
Omdat bij eene grootere oppervlakte der verdampende vloei-
stof de verdamping sneller geschiedt, hangt men de wasch
op, waardoor hare vochtigheid op vele punten met de lucht in
aanmerking komt. In de zoutvijvers aan het strand der zee legt
men groote vlakke bekkens aan, leidt er het zeewater in, laat
het verdampen en wint zoo het zeezout. In de gradeerhui-
zen der zoutmijnen laat meu de zouthoudende vloeistof op
rijsbossen druppelen, opdat eene grootere oppervlakte daar-
van met de lucht in aanraking kome en zoo gedeeltelijk ver-
dampe. Aan de koelvaten in de brouwerijen geeft men