Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
706
den waterdamp, die zich in de lucht bevindt en die zelden
meer dan eene kwikkolom van 1 a 3 duim hoogte dragen kan;
zoo gering is de spankracht van den door verdamping
ontstaanden damp.
380. Bespoediging der verdamping door lucht-
stroom, warmte en vergrooting der verdampingsop-
Bespoe- pervlakte.
der^w- Proef a. In twee vlakke schalen of twee schoteltjes giete
damping. men gelijke hoeveelheden water, in ieder omtrent zoo veel als
eene kleine reageerbuis bevat, zette de eene schaal op eene aan
den luchtstroom blootgestelde plaats, voor het venster, en de an-
dere op eene tafel, niet digt bij het venster of de deur staande.
De hoeveelheid vloeistof, die aan den luchtstroom bloot-
door den gesteld is, zal vroeger verdampt zijn.
stroom. grond, wanneer op regen wind volgt, snel-
ler droogen dan bij windstilte, en op d r o o g v 1 o e r e n is men
gewoon voor sterken togt te zorgen. De luchtstroom bevordert
de verdamping, daar zij met de lucht ook de uit de vloeistof
ontstaande dampen wegvoert en eene nieuwe luchtlaag aanbrengt,
waarin zich minder dampen bevinden. Hoe minder waterdam-
pen echter op de opstijgende dampen drukken, of hoe drooger
door de lucht is, des te levendiger moet de verdamping geschieden,
warmte^ Proef "ft. Zet men van de beide even veel water bevattende
schalen de eene op de matig warme kagchel, dan zal in haar
de verdamping der geheele watermassa veel vroeger plaats heb-
ben dan in de andere, die slechts aan de kamerwarmte bloot-
gesteld was. De gestookte kagchel levert de hoeveelheid warmte,
die tot de dampvorming noodig is, veel sneller, weshalve ook
jqqj de verdamping sneller voortgaat,
vergroo- Proef c. Eene glazen buis (ehloorcalciumbuis) worde aan
der^T^r- einde met eene kurk gesloten en geheel met water ge-
dam- vuld. Haren inhoud giete men in eene reageerbuis, die met de
^Hg-^ buis eene gelijke wijdte heeft, en, nadat deze geheel gevuld is,
chamen. het overschot in een schoteltje. Daarop keere men de reageer-