Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
704
waardig en fabelachtig verklaard, totdat in den jongsten tijd
B O u t i g n y bij de arbeiders in metaalgieterijen gezien en door
eigene proeven ondervonden had , dat de vuurproef niet alleen
uitvoerbaar, maar ook bij behoorlijke voorzigtigheid eene volko-
men gevaarlooze proef is. Hij verhaalt dat toen hij den met
water bevochtigden vinger een oogenblik in gesmolten lood doop-
te, hij het zelfde gevoel had als bij het indoopen van bijna
kokend heet water; werd echter de vinger, in plaats van met
water, met spiritus bevochtigd, dan was het gevoel van hitte
veel geringer. Alleen mag, zal de proef niet gevaarlijk zijn, de
temperatuur van het gloeijende metaal niet te laag zijn, en die
eener gesmoltene metaalmassa mag niet zoo ver gedaald zijn,
dat zij op het punt is om weder vast te worden.
379. De verdamping. De vaste ligchamen gaan, vooron-
De ver- dersteld dat zij geen scheikundige verandering ondergaan, slechts
damping. jgjj vloeibaren toestand over wanneer zij tot het s m e 11-
p u n t verwarmd worden. Op daarmede overeenkomstige wijze gaat
eene vloeistof bij gewone drukking der lucht tot damp over wan-
neer zij tot het kookpunt verhit wordt; doch de dampvor-
ming is geenszins tot deze hooge temperatuur beperkt, maar de
verandering van vloeibare ligchamen in lucht-
vormige heeft bij iedere temperatuur plaats.
Proef a. Men vuile een schaaltje of schoteltje met water
en late het eenige dagen in de kamer staan. Van dag tot dag
zal men, welke temperatuur er ook in de kamer heersche, vooral
door weging aan eene goede balans, eene vermindering der vloei-
stof waarnemen, die veroorzaakt is doordien een gedeelte er van
in den luchtvormigen toestand overgegaan en in den dampkring
opgestegen is.
Proef h. Giet men eenige droppels zwavelether in een
schoteltje , dan verandert hij in weinige oogenblikken in damp.
De zwavelether is vlugti ger of gaat ligter en sneller tot den
luchtvormigen toestand over dan water.