Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
702
horizontale ligging heeft; neemt men den eenen bol in de hand,
dan stijgen er dampblazen op, en de vloeistof, wier koken door
geene drukking der lucht belemmerd wordt, wordt onder le-
vendig opwellen in den anderen bol gedreven.
Gebruik van den thermometer tot hoogteme-
van den tingen. Zuiver water kookt bij een barometerstand van 760
thermo- strepen op 100 graden O. Op hooge bergen, waar men een
'"t^o" gedeelte van den dampkring beneden zich heeft, is de barometer-
hoogte- stand lager en de drukking der lucht geringer. Bij ge-
"gen"' moet het water in hoog gelegenestrekenbij
geringer warmte koken dan in de laagte; het kookt
op den Montblanc bij 85 graden en op de hooge vlakte van
Quito in Amerika bij 90 graden 0., waarom aldaar het vleesch
slechts in gesloten potten gaar gekookt kan worden. Een berg
moet des te h o o g e r z ij n , hoe geringer temperatuur het
op zijnen top tot koken gebragte water heeft. Daarom kan men
zich den thermometer en het kookpunt des waters ten
nutte maken om de hoogte van een berg te bepalen. Tot dit
oogmerk gebruikt men een thermometer, wiens graden zeer
lang en in twintig deelen verdeeld zijn; hij is in een metalen
kookvat met gedistilleerd, schoon water gezet, en daaronder
is eene spirituslamp aangeschroefd.
378. De proef van Leidenfrost en de vuurproef
Proef. Wanneer men tegen eene heete metalen oppervlakte,
b. V. tegen de deur eener niet te
' sterk verwarmde kagchel, water-
droppels werpt, dan veranderen
deze zich snel en sissend in damp.
Een in 't oog vallend verschijnsel,
door Leidenfrost omstreeks
het midden der vorige eeuw
waargenomen, heeft er echter plaats wanneer de metalen op-
pervlakten sterker verhit, vooral wanneer zij gloeijend zijn.