Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
701
Pig. 407. kurk. Het koken zal terstond ophouden. Giet men
echter, nadat men de flesch heeft omgekeerd, er
eenige druppels koud water op, dan begint
het koken op nieuw en heeft zelfs dan nog
plaats wanneer het water nog slechts warm is en
er weder koud water op de flesch gegoten wordt.
Bij het levendig koken is bijna alle lucht door de
dampen uit de kookflesch verdreven; na het op-
zetten der kurk ondergaat daarom de warme vloei-
stof eene zeer geringe drukking der
lucht. Maar de ruimte boven het water is met
damp gevuld, welks drukking de verdere dampvorming vermin-
dert. Wordt door het opgegotene koude water de damp ten
deele verdigt en zijne drukking verminderd, dan be-
gint terstond het koken der laauwe vloeistof weder.
Wet: Eene vloeistof kookt des te ligter,
hoe geringere drukking lucht en damp
er op uitoefenen.
Wanneer de lucht uitgepompt en daardoor de drukking der
lucht zeer verminderd wordt, begint laauw water onder de
klok der luchtpomp ondanks zijne geringe warmte te
koken. Eeeds de warmte der hand is toereikend om den spiri-
tus in den polshamer aan het
koken te]brengen. De polshamer,
dien de werktuigkundigen tegen den
prijs van ƒ 1,50 leveren, is eene
aan beide einden opwaarts gebogene
glazen buis, die zich aan ieder ein-
de tot een bol verwijdt; zij is lucht-
ledig en ten deele met gekleurden spiritus gevuld. Bij de ver-
vaardiging liet men den eenen bol open , vulde de buis met de
vloeistof, dreef, door deze in de buis te koken, de lucht uit en
smolt den nog open bol digt. Men houdt den toestel zoo, dat
beide bollen naar boven gerigt zijn en de verbindingsbuis eene
Pig. 408.