Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
700
het deksel ruimte hebben; bij verdere verwarming neemt ook het
streven der dampen om zich uit te breiden toe, en zij drukken
met groote spankracht naar alle zijden, ook op de klep en het
water. Bereikt eenmaal hunne spankracht zulk eene hoogte
dat het springen van den pot te vreezen zoude zijn, dan
openen zij de veiligheidsklep en stroomen naar buiten. Omdat
echter ook de vloeistof de hooge drukking der dampen onder-
gaat, zoo wordt het verder opstijgen van dampblazen en het
koken onmogelijk, en door de voortdurend toegevoerde warmte
wordt de temperatuur van het water zelf ver boven het kook-
punt verhoogd. Beenderen verkoken in den digestor tot brij, en
de daarin bevatte lijm wordt uitgekookt; deze levert echter geens-
zins een doelmatig voedingsmiddel op, waartoe men ze heeft
willen bezigen, maar is daartoe even min geschikt als de zoo-
genaamde soep- of bouillonkoekjes, die voor het grootste ge-
deelte uit lijm bestaan.
Bedekt men een gewoon kookvat met een deksel, dat er
rondom goed op sluit, dan verzamelen zich dampen tusschen
Nut het deksel en het water, en bemoeijelijken door hunne drukking
deksel' ^^ vloeistof het opstijgen van nieuwe dampblazen; de bijko-
op een mende warmte gaat dan in het water zelf over, maar zet ook
kookvat. jg reeds voorhandene dampen weldra zoodanig uit, dat zij het
deksel opligten en gedeeltelijk ontwijken. Ondertusschen was het
water gedurende korten tijd eenigzins boven het kookpunt
verhit geworden.
Koken
bij ge-
ringe
druk-
king.
377. Lager kookpunt bij geringer drukking der lucht
en der dampen.
Proef. Eene kookflesch of eene reageerbuis wordt half met
water gevuld en boven de spirituslamp zoo lang verhit tot er
een levendig koken plaats heeft. Men kan ze daarbij aan den
hals vatten, waarom men verscheidene malen een eind bindgaren
gewonden heeft. Nadat het koken eene poos geduurd heeft, ver-
wijdere men de flesch van het vuur en sluite ze met eene goede