Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
699
men, het iookvat luchtdigt sluiten en het opstijgen van
dampen, bij gevolg ook het koken, verhinderen. Op de damp-
blazen, die van den bodem
Fig. 406. ^j^jj jjgj. jfookvat opstijgen ,
rust vooreerst de niet aan-
merkelijke drukking der vloei-
stof zelve, maar op deze weegt
de drukking der lucht
en der d a m p e n, die er
zich in bevinden. Vergroot
men deze drukking, dan kun-
nen er geene dampblazen meer
opstijgen , en de temperatuur
van het water zelf wordt ver-
hoogd.
Daartoe dient de papini-
aansche pot of digestor, door
den te Marburg woonachtigen franschen geneesheer Papin uitge-
vonden. Het is een cilindervormig kookvat van ijzer of rood
koper met zeer sterke wanden en heeft van boven een omgebo-
gen rand. Aan dezen zijn de einden van een sterken metalen
beugel bevestigd, die zich loodregt boven de opeuing van het
vat verheft; van boven bevat hij eene moerschroef, door welke
eene vaarschroef zich naar beneden laat draaijen en op het dek-
sel van den digestor neerdrukken. Het deksel sluit aan den rand
van het vat, nadat er eene met vet gedrenkte viltschijf tusschen
gelegd is; het bestaat uit eene dikke, vlakke koperen schijf, is
op eene plaats doorboord en van eene veiligheidsklep voorzien.
In het kegelvormige, zich naar onderen vernaauwende boorgat is
namelijk een naauw sluitende metalen tap geschoven, die het
als een kurk luchtdigt sluit, op den trap drukt een eenarmigen
hefboom, zoodat er eene bepaalde kracht vereischt wordt om de
klep te openen. Verhit men water in den digestor, dan vormen
er zich eerst zoo veel dampen als er tusschen het water en