Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
688
dagen tot zij naar het west e n afwijkt. Zij kan wederom slechts
door de koudere luchtstrooming, van de noordpool komende,
vervangen worden, wier zamenkomst met de vochtige lucht een
noordwestenwind en koude, vochtige dagen ten gevolge
heeft.
III. HET SMELTEN VAN VASTE LIGCHAMEN EN
HET VERDAMPEN VAN VLOEISTOFFEN.
het smelten.
Vermin-
dering
van den
zaraen-
hang der
deeltjes
van een
ligchaam.
Smelten.
370. Wat er gebeurt bij het voortdurend verwarmen
van een ligchaam. Door de warmte worden de ligchamen
uitgezet en hunne deeltjes van elkander verwijderd. Maar hoe
verder de deeltjes van een ligchaam van elkander afstaan, met
des te geringer kracht hangen zij zamen. Daarom wordt door
de warm^te de onderlinge zamenhang tusschen
de deelen van een ligchaam verminderd of ge-
heel weggenomen. Plantaardige en dierlijke stoffen wor-
den derhalve bij hoogere temperatuur meestal in hare bestand-
deelen ontbonden; andere ligchamen gaan in een anderen
toestand over, in welken de zamenhang der deelen geringer
is, uit den vasten in den vloeibaren en uit den vloeibaren in
den luchtvormigen toestand.
Proef. In een ijzeren lepel, over welks steel men als hand-
vatsel eene kurk heeft gescho-
ven, worde een stukje lood of
tin gelegd en boven de spiritus-
lamp verhit. Het zal zijne ge-
daante nog eenigen tijd behou-
den, maar eindelijk s m e 11 e n ,
dat wil zeggen, uit den vasten
riff. 400.