Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
686
delijke deel van den hee-
ten aardgordel als noord-
oostenwind, in het
zuidelijke als zuidoos-
tenwind. Beide passa-
tén vertoonen zich in hun-
.ne volle regelmatigheid
slechts op de groote zee
en in dê grd'ofè vlakten
van Zuid-Amerika, waar
zij noch door de land- en
zeewinden eene storing
ondervinden, noch door
bergruggen eene verande-
ring in rigting ondergaan.
Terwijl de passaatwinden hun ontstaan aan de lagere lucht-
Bovenste strooming van de polen af te danken hebben, vloeit de in den
heeten aardgordel opgestegene lucht in de hoogere gewesten
naar de polen toe benedenwaarts. Door de aswenteling der aar-
de wordt zij, daar zij eene met de onderste luchtstrooming te-
gengestelde rigting heeft, ook in tegengestelde rigting afgeleid
en schijnt op het noordelijke halfrond uit het zuidwesten
te komen. Daarom heerschen op den top van den Piek van
Teneriffe zuidwestelijke winden, terwijl daaronder op de
zee in de nabijheid van het eiland de noordpassaat heerschende
is; op het westindische eiland Barbados viel in het jaar
1812 terwijl de noordpassaat waaide een aschregen neder, van
den westelijker gelegen vulkaan van het eiland St. Vincent
door de bovenste luchtstrooming overgevoerd. De bovenste lucht-
strooming van den evenaar af is de tweede hoofdwind en in
zijne eigenschappen het tegengestelde van den eersten. De be-
nedenste luchtstrooming van de noordpool af is zwaarder, kou-
der en drooger, de hemel wordt helder en de barometer rijst.
De luchtstrooming, van het zuiden, van den evenaar uitgaande.
stroo-
miug.