Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
671
warmte volgens Celsius, en — 3° C. zou 3 graden koude vol-
gens Celsius beteekenen.
Pig. 390.
O
362. Geschiedenis van den thermometer. De uitvinding
van den thermometer wordt aan eenen Nederlander, C o r n e 1 i s
D re b b e 1, toegeschreven, die de zonen van den duitschen kei-
zer Ferdinand II opvoedde en als geneesheer en natuuronder-
zoeker aan de hoven van Engeland en Duitschland hoog geëerd
werd. Zijn warmtemeter, kort na het jaar 1700
uitgevonden, was geenszins een kwikthermome-
ter , maar een luchtthermometer. Hij
nam eene glazen buis, die zich van boven tot
een vrij grooten bol verwijdde en van onderen
niet gesloten was, verdunde door verwarming
de daarin aanwezige lucht en zette toen het on-
derste, opene einde in een glas met gekleurd
water. Bij het afkoelen van den toestel steeg
de vloeistof wegens de drukking der dampkrings-
lucht omtrent tot het midden der buis. Vielen
nu de zonnestralen op den bol, of raakte men
hem met de hand aan, dan zette de lucht zich
daarin uit en drong het water naar beneden; nam daarentegen
de warmte der lucht in den bol af, dan besloeg zij eene klei-
nere ruimte en het water rees. Vooral maakten de geneeshee-
ren van dit werktuig gebruik om de hitte der zieken te schat-
ten ; maar het was reeds daarom onvolkomen, omdat het rijzen
en dalen van het water ook van de drukking der dampkrings-
lucht afhing, en het kon gebeuren dat de warmte toenam,
maar het water niet daalde, wanneer gelijktijdig de dampkrings-
drukking grooter werd.
Dit gebrek verhielpen de leden der academie te Florence,
doordien zij den thermometer overal sloten. Zij namen eene gla-
zen buis, onderaan van een bol voorzien, vulden ze met roo-
den w ij n g e e s t, dreven door verhitting er alle lucht uit en
Geschio-
denis
van den
thermo-
meter.
Drebbela
lucht-
thermo-
meter.
DeFlo-
rentijn-
sche
thermo-
meter.