Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
666
heele ligchaam eene kleinere ruimte dan vroeger inneemt. Het
liniaal van bovenstaande proefneming wordt ook niet weder regt
enkel door verkoeling, maar wel wanneer men de holle zijde
met een weinig water bevochtigt en het zoo eenigen tijd lig-
gen laat.
vloei-
stoffen.
Fig. 386.
359. "CJitzetting van drupvormige vloeistoffen door
Uitzet- de warmte.
ting van Proef. Om de uitzetting eener drupvormige vloeistof door
niige de warmte duidelijk te kunnen waarnemen, passé men op een
kookfleschje (of eene eenigzins wijde reageer-
buis) eene kurk, die men vooraf met een stuk
hout voorzigtig week geklopt heeft; de kurk
wordt in het midden door middel eener ron-
de vijl doorboord en in de opening eene enge
glazen buis, het best een haarbuisje, naauw-
keurig sluitend ingeschoven, zoodat zij van
onder slechts weinig uit de kurk uitsteekt.
Daarop vult men de kookflesch zoo ver met
water, dat het, wanneer de kurk er vast in-
gedrukt is, nog een gedeelte der buis in-
neemt; hoe hoog het er in staat, teekent men
aan door een met was bestreken draad, dien
men om de buis bindt. Terwijl men nu met
de eene hand het kookfleschje loodregt houdt,
beweegt men met de andere eene spiritus-
lamp onder den bodem van het fleschje heen en weer, opdat de
verwarming langzamerhand geschiede, en zet ze er dan onder.
Zeer spoedig zal het verwarmde water in de buis opstijgen,
het beslaat thans eene grootere ruimte dan te voren, het is
door de warmte uitgezet. Zijne uitzetting is des te
grooter hoe meer het verwarmd wordt.
In iedere keuken kan men ligt waarnemen, dat water, melk
en andere vloeistoffen, wanneer zij een vat tot den rand vul-