Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
661
fon te Parijs stelde 168 vlakke spiegels zoo te zamen, dat
zij alleen de daarop vallende zonnestralen naar de zelfde plaats
terug kaatsten, en ontstak daarmede eene houtmijt op den afstand
van meer dan 70 ellen; eene dergelijke zamenstelling van vlak-
ke spiegels maakte waarschijnlijk den brandspiegel uit, met wel-
ken Archimedes, naar men verhaalt, de voor Syracuse
liggende romeinsche vloot van de muren der stad af iu brand
stak. Het grootste bekende brandglas is dat van Parker te
Londen; het weegt omstreeks 100 pond, heeft bijna een el in
middellijn, en zijn brandpuntsafstand bedraagt ruim 2 ellen;
platina, ijzer en smaragd worden er door gesmolten. Met wa-
ter gevulde glazen bollen en karaffen werken, wan-
neer zij door de zonnestralen getroffen women, op gelijksoortige
wijze als een brandglas en zijn wel eens oorzaken van brand
geworden.
WERKINGEN DEE WAEMTE.
I. UITZETTING DEK LIGCHAMEN.
358. Uitzetting van vaste ligchamen door de warmte.
Proef. Men neme een geelkoperdraad, omstreeks 3 palmen Uitzet-
lang, van zulke dikte dat hij in 't minst niet door zijn eigen ge-
wigt gebogen wordt wanneer men hem horizontaal en zijn eene ligcha-
einde in de hand houdt, dus van omstreeks 4 streep middellijn.
Men buige den draad op de volgende wijze. Ben eind ter lengte warmte,
van 4 duim aan de regter zijde wordt loodregt benedenwaarts
gebogen; daarop blijve een omstreeks 2 palm lang einde hori-
zontaal, en het linker einde loope vervolgens slechts ZV^ duim
benedenwaarts. Alsdan echter buige men den draad 1 duim
naar voren en dan twee duim weder opwaarts j het overblij-