Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
658
is. Deze proef ziet men door de metselaars menigmaal in het
groot verrigten; de gebrande kalk, die tot metselen gebruikt
zal worden, moet vooraf gebluscht worden, wordt in opene
kuilen geschud en met water begoten; daarbij wordt eene zoo
aanmerkelijke warmte opgewekt, dat de geheele massa begint
te koken.
Proef b. Men giet langzamerhand een weinig geconcen-
Verdun- treerd zwavelzuur in water. Bij de menging ontstaat steeds
zwavd" verhitting, dat het vat warm wordt, waarom men bij
zuur. het verdunnen van zwavelzuur volgens de in § 211 opgegevene
wijze te werk gaat. Veel sterker wordt de verhitting, wanneer
men onvoorzigtigerwijze omgekeerd bij het zwavelzuur water
giet.
Proef c. Eenige korreltjes chloorzure kali, een zout,
Chemi- dat met voorzigtigheid behandeld moet worden, omdat het bij
vuur stooten ontploft, menge men tusschen de vingers
tuigen, met tot poeder gestooten zwavel. Strooit men het mengsel op
geconcentreerd zwavelzuur, dan volgt er een knappen en
een ontbranden der zwavel. Daarom bevat het fleschje der che-
mische vuurtuigen, die nog voor weinige jaren algemeen
in gebruik waren, een weinig zwavelzuur, dat op asbest gego-
ten is, en de daarbij behoorende zwavelstokjes zijn aan hun be-
nedeneinde met een mengsel van chloorzure kali, zwavel, ver-
miljoen en gom overtrokken. Bij het indoopen in het fleschje
wordt het chloorzure kali ontbonden en door de daarbij plaats
hebbende verhitting de zwavel aangestoken; het vermiljoen dient
slechts als kleurstof, en het asbest moet het te diepe indoopen
van het zwavelstokje verhinderen, waarvan de zwavel door de
vloeistof nat gemaakt zou worden.
Wet: Doorde meeste scheikundige werkin-
gen wordt warmte opgewekt.
Deze werkingen zijn ook de oorzaak der zoogenaamde zelf-
o^tbran Tegen het einde der vorige eeuw ontstond er
ding. te Kroonstad en Petersburg brand in magazijnen, die geheel