Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE WARMTE.
DE OPWEKKING DER WARMTE.
354. I. Opwekking van warmte door wrijven.
Proef fl. Eene kurk wordt met eene speld doorboord en
over eene breinaald geschoven. Beweegt men
Fig. 384. gjjgj jjggjj gjj weer, zoodat de brei-
_iiaald, die men vast houdt, daardoor ge-
wreven wordt, dan gevoelt men weldra,
als men ze met de vingers aanraakt, dat de naald zeer warm
geworden is.
Proef A. Men neme een afgesleten stuk kopergeld of
een ander dergelijk metalen plaatje en legge het met de gladde
oppervlakte op den vloer of op eene plank, die ten minste drie
palmen lang is. Met twee vingers, die men op het stuk geld
drukt, laat het zich gemakkelijk in de rigting der houtvezelen
door eene omtrent drie palmen lange ruimte snel heen en weer
schuiven. Terwijl het zóó tegen het hout gewreven wordt,
wordt het allengs zoo heet, dat men de vingers moet weg-
trekken.
Dergel ij ke verschijnselen biedt het dagelijksche le-
ven in groot aantal aan. Verroestenaainaalden bevrijdt
men gewoonlijk van de roest, door ze op den vloer te leggen,
■den voet er op te zetten en dien snel heen en weer te bewe-