Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
651
Fis. 381.
nend papier. De meeste omslagen van inge-
naaide boeken zijn daartoe geschikt, nog
beter is levendig gekleurd glas. Digt ach-
ter het gekleurde voorwerp brenge men eene
dubbel gevouwen strook van wit papier ter
breedte van een vinger of nog smaller. Is
het gekleurde voorwerp geel, dan vertoont zich de witte kleur
violet, in 't algemeen in de aanvullingskleur.
Het oog wordt door het gele licht, dat er doorheen schijnt,
voor de zwakkere gele lichtstralen, die het witte papier onder
de andere stralen er aan toezendt, minder gevoelig en
afgestompt en kan uit het zamengestelde witte licht nog slechts
de overige lichtsoorten waarnemen, die te zamen de aanvul-
lingskleur, violet, geven.
Proeft. Op eene ronde witte kartonnen schijf van tien
a vijftien duim in mid-
Fig. 382. j „.. ,
delhjn wordt eene leven-
dig gekleurde, b.v. roode
strook geplakt, die men
spiraalvormig gesneden
heeft. De gekleurde strook
verkrijgt eene zoodanige
breedte, dat de overblij-
vende witte helft der kar-
tonnen schijf eene onge-
veer even zoo groote spi-
raalvormige strook uit-
maakt. Met behulp van
een der vroeger opgegeven toestellen draait men de schijf eerst
reer snel, zoodat zij geheel rood schijnt. Terwijl het oog er on-
afgewend en vast op ziet, vertraagt men dan plotseling de
beweging. Voor het roode licht afgestompt, ziet men daarbij
de witte strook in groene tint.
Proef c. Het een of ander eenkleurig voorwerp, de snede