Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
645
eerste vertoonen, welke kleur dit ook zijn
moge. Daaruit blijkt, dat een witte opper-
vlakte in staat is, alle kleuren terug te kaat-
sen ; het eenkleurige voorwerp echter kaatst
van alle kleurstralen, waaruit het zonnelicht
bestaat, slechts die eene terug en naar het
witte papier toe.
Proef b. Bij avond steke men in eene anders donkere ka-
mer eene spirituslamp aan, wier pit men van boven sterk met
keukenzout heeft ingewreven. Zij zal een zuiver geel licht
verspreiden. Een w i t papier schijnt in deze verlichting geel,
omdat het, gelijk alle overige kleurstralen, ook gele terug kaatst;
gele voorwerpen vertoonen zich nog levendiger geel gekleurd,
omdat zij in volle mate geel licht terug kaatsen. Blaauwe of
violette voorwerpen zien er in de gele verlichting donker of grijs
uit, omdat zij bijna in 't geheel geene gele stralen terug kaatsen.
Een weinig spiritus, in een plat bakje op wat zout gegoten
en zonder pit aangestoken, vertoont dit gele licht ook zeer
fraai.
tige
ligcha-
men.
351. Het blaauw des hemels en het avondrood.
Proef (7. Wanneer men een van onder met eene kurk ge-Kleuren
sloten glazen trechter met water, waarin men een weinig kof-
fij of rooden wijn gegoten heeft, derhalve met een onvolko-
men doorzigtig ligchaam, vult, tegen het daglicht houdt
en er doorheen ziet, dan vertoont de vloeistof in het wij-
dere gedeelte van den trechter zich sterker gekleurd dan onder
in de engere buis. Het zelfde is het geval wanneer men het dag-
licht op den trechter laat vallen, daarachter een donker, zwart
voorwerp houdt en op de vloeistof ziet; zij kaatst dan van
boven, waar zij een veel grooteren omvang heeft, het licht
sterker gekleurd in het oog terug. De proef laat zich ook met
eene half gevulde reageerbuis verrigten, aan welke men de
eerste maal, wanneer men op of door eene kleine massa vloei-