Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
644
Fig. 377.
vendige kleu-
ring van den
bijregenboog
heeft haren
grond daarin,
dat bij iede-
re terugkaat-
sing, gelijk zij
^ hier tweemaal
plaats heeft,
^ de lichtsterk-
te afneemt.
350. De door terugkaatsing van het licht ontstaande
Kleuren kleuren. Deniet lichtende ligchamen worden ons volgens § 316
terug- zigtbaar, doordien zij het licht dat er op valt terug kaatsen en
kaatsing. aan het oog toezenden. Eenige ligchamen kaatsen het witte
zonnelicht terug zonder het te ontbinden en vertoonen zich daar-
om voor het oog wit. Andere ligchamen kaatsen bijna in 't ge-
heel geen licht terug. Zij zijn zwart, gelijk men gewoonlijk
zegt. In het midden tusschen deze beide soorten van voorwer-
pen staat eene derde van zulke, die weinig wit zonnelicht
terug kaatsen en zich grijs vertoonen.
De meeste ondoorzigtige ligchamen daarentegen
ontbinden het op hen vallende zonnelicht en
kaatsen alleen of voornamelijk ëén soort van
gekleurd licht terug, terwijl zij daarentegen alle overige
kleurstralen in zich opnemen of absorberen.
Proef. a. Men houde een eenkleurig voorwerp, b. v,
de gekleurde snede van een boek of een levendig gekleurd blad
papier I zoodanig, dat het zonnelicht, of althans het heldere
daglicht er op valt. Daartegen zet men onder een scherpen hoek
een wit papier; dit zal op de plaatsen, naar het gekleurde toe-
gekeerd en er digt bij liggende, steeds de zelfde kleur van het