Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
inhoud. vn
terugkaatsing van het licht ontstaande kleuren. 351. Het blaauw
des hemels en het avondrood. 352. Hoofdkleuren en neven-
kleuren. 353. Subjective kleurverschijnselen.
De warmte.
De opwekking dek warmte. 354. I. Opwekking van warmte
door wrijven. 355. II. Opwekking van warmte door zamenper-
sen. 356. III. Opwekking van warmte door scheikundige wer-
kingen. 357. IV. Warmte door de zonnestralen.
Werkingen der warmte.
I. Uitzetting der ligchamen. 358. Uitzetting van vaste ligcha-
men door de warmte. 359. Uitzetting van drupvormige vloei-
stoffen door de warmte. 360. Uitzetting van luchtvormige
ligchamen door de warmte. 361. De thermometer volgens Cel-
sius. 362. Geschiedenis van den thermometer. 363. Gebruik
des thermometers. 364. De voor ons klimaat gewigtige uit-
zetting van het water door koude.
II. Strooming in water en lucht. 365. De omloop van het
water en de waterverwarming. 366. Het opstijgen der verwarm-
de lucht. 367. Luchtstroom en luchtverwarming. 368. Het ont-
staan der winden. 369. De omloop van den geheelen damp-
kring.
III. Het smelten van vaste ligchamen en het verdampen
van vloeistoffen. Het smelten. 370. Wat er gebeurt bij het
voortdurend verwarmen van een ligchaam. 371. De gebondene
warmte van eene drupvormige vloeistof. 372. De koude in de
omgeving van een smeltend ligchaam.
De dampvorming. 373. De dampvorming bij het koken. 374. De
terugkeer van den damp in den nevelvorm en den drupvormig
vloeibaren toestand. 375. De bij de dampvorming verbruikte
warmte. 376. De verhooging van het kookpunt door de druk-
king der lucht en der dampen. 377. Lager kookpunt bij ge-
ringer drukking der lucht en der dampen. 378. De proef van