Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
632
Het pris- toude men niet ver van het venster een vel karton of stevig
matische papier , door welks midden eene kleine opening geboord is, in
''beeld"' loodregten stand. Het witte, kleurlooze zonnelicht zal door de
opening van het scherm heendringen, en er zal onder op den
tegenover liggenden muur of beter op een aldaar opgezet vel
papier een wit rond zonnebeeld ontstaan.
Maar nu late men de zonnestralen d o o r h e t p r i s m a gaan,
welks eene kant onder ligt en dat nabij dq opening van het
scherm gehouden wordt. Wegens de breking vertoont zich het
zonnebeeld niet meer op zijne vroegere plaats, de stralen wor-
Fig. 368.
den bij de intrede in en bij den uitgang uit het prisma naar
boven gebroken, en het beeld gaat in de hoogte. Maar ook
de gedaante van het beeld is eene andere geworden; de licht-
stralen hebben zich ten gevolge der sterke breking waaijervormig
uitgebreid, en in plaats van een cirkel neemt men eene lang-
werpige streep waar, die van boven en van onderen door
bogen begrensd wordt. Hij is niet meer wit, maar toont, van
onderen naar boven geteld, de zeven kleuren van den regen-
boog of de prismatische kleuren: rood, oranje, geel,
groen, blaauw, indigo (donkerblaauw) en violet. Doch
deze kleuren steken geenszins scherp tegen elkander af, maar
gaan allengs in elkander over.
Bij deze proef, die met de grootste naauwkeurigheid in 1666