Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
630
brengt daarin eene sterkere verlichting voort. In haar brandpunt
wordt het kleine voorwerp G ingeschoven, en daarvan ontwerpt
in de donkere kamer de kleine mikroskopische lens M
een aanmerkelijk vergroot beeld. De sterke verlichting wordt
daarom noodig, omdat het op het voorwerp vallende licht zich
over de groote vlakte welke het beeld beslaat, uitbreidt, en zijne
helderheid met de toenemende vergrooting dus snel afneemt.
Maar daar het gebruik van het zonnemikroskoop tot een be-
paalden tijd van den dag beperkt en vau het weder afhankelijk
is, heeft men het Drummondsche kalklicht (§ 296) tot verlich-
Gasmi- ^ing gebezigd en van het zonnemikroskoop een hydro-oxyge-
kroskoop.jümngas-mikroskoop, d. i. waterstof-zuurstof-mikroskoop,
gemaakt. Het heeft zijnen naam daarvan, dat de veitichting door
een stukje kalk geschiedt, hetwelk in eene vlam van waterstof
en zuurstof wit gloeijend gehouden wordt. Men denke zich, ge-
lijk reeds voor de nevelbeelden doelmatig is, dit gloeijende stuk
kalk in de plaats der lamp in de tooverlantaarn gezet, en hare
lenzen met eene veel meer vergrootende, kleinere lens verwisseld.
Voor het overige geeft geen der beide objective mikroskopen de
zelfde duidelijkheid als het gewone zamengestelde mikroskoop.
Terng- ^^^^^ objective optische instrumenten tegen-
blik. over de subjective , doch zonder deze in hunne werkingen vol.